BRUKERPÅLOGGING
brukernavn
passord
GILENYA is a registered trademark of Novartis AG.
Hvis du ønsker å registrere en pasient eller få mer informasjon om registeret, kan du ringe et av numrene nedenfor:

https://www.iqvia.com/contact/iqvia-contact-center/iqvia-outcome-edc-technical-support
© 2021 Outcome Sciences, Inc. Med enerett. Personvern | Vilkår og betingelser

Tjenesten Outcome System® omfattes av én eller flere av følgende patenter: Amer. patentnr.: 7 353 238.

2/20 GYA-1385864